Kontakt

Siedziba

USŁUGI IT sp. z o.o
ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544492
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
NIP: 7010461060; REGON: 360601210
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 6 000,00

Biuro

USŁUGI IT sp. z o.o
ul. Conrada 30 01-922 Warszawa

Telefon 22 379 61 99
Fax 22 379 61 90
Email info@uslugiit.waw.pl