Usługi i produkty

Navireo

Wykonujemy kompleksowe usługi z zakresu wdrożenia systemu Navireo. Przeprowadzamy konfigurację i migrację danych z innych systemów, prowadzimy szkolenia, przygotowujemy analizy przedwdrożeniowe, raporty oraz rozwiązania dodatkowe i integrację z innym oprogramowaniem. Świadczymy usługi zarządzaniem projektami. Posiadamy doświadczonych konsultantów.

O Navireo

Navireo to zintegrowany system informatyczny klasy ERP. Pozwala na ewidencje w jednej bazie wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa, co ułatwia dostęp do danych i raportowanie. Rozwiązanie umożliwia kontrolę procesów biznesowych w przedsiębiorstwie przez co ułatwia zarządzanie całym przedsiębiorstwem.

Zawiera wiele funkcjonalności z obszarów: sprzedaż ,zakupy, zamówienia, magazyn, CRM, finanse i księgowość, kadry i płace, deklaracje oraz raportowanie i administracja.

Zakres świadczonych usług

Świadczymy usługi wdrożeniowe, analizujemy potrzeby klienta i konfigurujemy system, przeprowadzamy szkolenia. Przeprowadzamy importy i exporty danych oraz przygotujemy integracje Navireo z innymi systemami. Przygotowujemy raporty oraz rozwiązania dodatkowe.